Personligt beskyttelsesudstyr - Personal Protective Equipment (PPE)

Personligt beskyttelsesudstyr er udstyr, der beskytter brugeren mod en eller flere sundheds- eller sikkerhedsrisici. For at kunne sælge personlige værnemidler inden for EU skal du følge direktiv 89/686/EEC, som er det europæiske direktiv om regulering af PPE-produkter. Direktivet regulerer krav til funktion, mærkning, teknisk dokumentation og CE-mærkningsprocessen.
Personligt beskyttelsesudstyr er opdelt i henhold til direktivet i tre kategorier:

Kategori I – Beskyttelsesudstyr af simpelt design, der beskytter mod minimale risici, hvor brugeren selv kan vurdere beskyttelsesniveauet. Produkter fra Blåkläder: Regntøj.

Kategori II – Hverken simpelt eller komplekst design, der beskytter mod mellemrisici. Produkter fra Blåkläder: Beklædning med høj synlighed, sikkerhedssko, beskyttelseshandsker, knæpuder, beskyttelsesbeklædning mod varme og ild samt savbeskyttelse.

Kategori III – Beskyttelsesudstyr af komplekst design, der beskytter brugeren mod dødelig fare eller alvorlige permanente skader, hvor brugeren ikke kan identificere faren selv rettidigt. Produkter fra Blåkläder: Beskyttelsesbeklædning mod lysbuer.

Kategori II og III beskyttelsesudstyr er godkendt af et bemyndiget organ og tilpasset mange harmoniserede standarder.

PPE-produkter skal være CE-mærket for at kunne sælge dem. CE-mærket betyder, at produktet er godkendt og opfylder kravet i direktivet om personlige værnemidler 89/686/EC. Beskyttelsesudstyr kan herefter sælges i alle EU og EES lande.

Alle PPE-produkter fra Blåkläder opfylder kravene i direktiv 89/686/EC.

Download Blåkläders PPE Guide HER