Med produktionen i fokus

Blåkläder äger egna fabriker på Sri Lanka och i Vietnam, som tillsammans producerar runt 80% av våra produkter. Dessa fabriker är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt SA 8000, vilket vi tycker oss ha anledning att vara stolta över!

SA 8000 är en frivillig internationell standard som reglerar de sociala villkoren på fabrikerna. Detta innebär att våra fabriker granskas efter nio centrala områden:

  • Barnarbete
  • Tvångsarbete
  • Hälsa och säkerhet
  • Föreningsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar
  • Diskriminering
  • Disciplinära åtgärder
  • Arbetstid
  • Ersättning
  • Ledningssystem

Genom att äga våra egna fabriker har vi full insyn i produktionen, och kan känna oss trygga i att produktionen av våra arbetskläder gått till på ett schysst sätt med nöjda kollegor på våra produktionsenheter.

Detta ger oss också möjlighet att ställa högre krav, ha direktkontakt med underleverantörer och få bättre flöde och högre kvalitet i produktionen.
Vi har också ett inköpskontor i Bangladesh för att säkra den lokala produktionen i Bangladesh.


För frågor och mer information, vänligen kontakta:
info@blaklader.fi
010 836 5500