EN 1149-5 - BESKYTTELSES BEKLÆDNING MED ELEKTROSTATISKE FUNKTIONER

Tøjet skal anvendes sammen med andet tøj, som giver beskyttelse i henhold til EN 1149-5. Legemsdele, som ikke dækkes af disse, skal beskyttes på anden vis. Tøjet skal lukkes ved brug. Brugeren af antistatisk beskyttelsestøj skal være ordentligt jordet. Resistansen fra brugeren til jord skal være under 108 W, f.eks. ved brug af egnet fodtøj. Antistatisk beskyttelsestøj skal ikke være åbent eller tages af i nærheden af brandfarlige eller eksplosive gasser eller ved håndtering af brandfarlige eller eksplosive stoffer. Den elektrisk isolerende effekt i beskyttelsestøjet forringes af væde, fugt og sved. Antistatisk beskyttelsestøj skal ikke anvendes i iltberiget luft uden kontrol foretaget af ansvarlig beskyttelsesingeniør. Beskyttelsestøjets antistatiske effekt kan påvirkes af slitage, vask og eventuel tilsmudsning. Antistatisk beskyttelsestøj skal ved normal brug (også når brugeren bøjer sig og rører sig) hele tiden dække alle materialer, som ikke opfylder standarden.