EN 61482-1-2 - Beskyttelses tøj mod lysbue

Tøjet skal anvendes sammen med andet tøj, som giver beskyttelse i henhold til EN 61482-1-2. For at opnå en fuld kropsbeskyttelse skal tøjet lukkes under brugen, og anden egnet beskyttelsesudstyr skal anvendes (f.eks. handsker, støvler og ansigtsværn). En kombination af tøj får den beskyttelsesklasse, som svarer til klassen for det tøj, der har den laveste beskyttelsesklasse. Intet underliggende tøj såsom trøjer, undertøj eller lignende må anvendes, hvis de smelter ved eksponering for lysbue. Der skal tages hensyn til miljøet og risiciene på arbejdsstedet. Afvigelser fra parametrene i denne standard kan medføre forværrede forhold.

Tøjet testes med en direkte lysbue på 400 V i 500 ms.

Klasse 1 beskytter mod en lysbue på 4 kA i 500 ms

Klasse 2 beskytter mod en lysbue på 7 kA i 500 ms

Class Arc [kA] Time [ms]
1 4 500
2 7 500