EN 388 - beskyttelse for hænderne mod mekaniske skader

I henhold til EN 388:2004 er alle test og testresultater udført på handskens håndflade og på den anvendte materialekombination. Handskerne er specielt udformet til at beskytte hænderne mod mekaniske skader.

Advarsel! Der skal udvises forsigtighed ved arbejde med bevægelige maskindele, da handskerne kan sætte sig fast og forårsage skader.

Advarsel! Handskerne må ikke bruges, hvis der er risiko for, at de kan sætte sig fast i bevægelige maskindele.

Ydelsesniveau:

Test Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Slidstyrke (antal cykler) 100 500 2000 8000 -
Skæremodstand (indeks) 1,2 2,5 5,0 10,0 20,0
Rivestyrke (N) 10 25 50 75 -
Punkteringsmodstand (N) 20 60 100 150 -

0 = Handsken ligger under det laveste ydelsesniveau for den enkelte test

X = Handsken har ikke gennemgået den enkelte test, eller den enkelte testmetode er ikke velegnet til handskernes design og/eller materiale.