EN 420 - Beskyttelseshandsker – generelle krav

Handskerne overholder kravene i EN 420:2003, Beskyttelseshandsker – generelle krav, og overholder desuden kravene i PPE-direktivet 89/686.

Certificeringen er udført af anmeldt kontrolorgan nr. 0075, Centre Technique Cuir Chaussure Maroquinerie - CTC, CTC Groupe, 4 rue Hermann Frenkel, 693 67 Lyon cedex 07, Frankrig.

Dette er generelle brugeroplysninger, som gælder for alle handsker fra Blåkläder, som er certificeret af CTC.

Se mærkningen for dine handsker for korrekt certificering og ydelsesniveau. En beskadiget handske eller en handske, der passer dårligt, giver forringet beskyttelse. Handskerne skal derfor altid efterses før brug. Advarsel! Handskerne må ikke komme i kontakt med ild. Handskerne indeholder ingen aktuelt kendte stoffer, der kan forårsage allergiske reaktioner.