EN 14116 - Beskyttelsesbeklædning til varme og ild

Beskyttelsesbeklædning, der overholder denne internationale standard, er beregnet til at beskytte brugeren mod lejlighedsvis og kort kontakt med små antændelsesflammer under omstændigheder, hvor der ikke er nogen væsentlig varmerisiko, og hvor der ikke er andre varmetyper. Når det er nødvendigt med beskyttelse mod varmerisiko, anbefales ISO 11612.

Beskyttelsesbeklædning kan i henhold til EN ISO 14116 bestå af flere separate beklædningsstykker eller af et enkelt beklædningstykke med ét eller flere lag. Alle kombinationer, der hævdes at overholde denne standard, skal have opnået et indeks for begrænset flammespredning på 1, 2 eller 3 ved test i overensstemmelse med ISO 15025.

Indeks for begrænset flammespredning

  • Indeks 1 (flammespredning, flammerester og egenskaber for efterglødning)
  • Indeks 2 (som indeks 1, inkl. egenskaber for dannelse af huller)
  • Indeks 3 (som indeks 2, inkl. egenskaber for restflammer)

Hvis indeksværdien er 1 (laveste niveau), kan beklædningen kun bruges uden på en beklædning med indeks 2 eller 3. Indeks 1 må ikke have hudkontakt, f.eks. ved hals eller håndled.

Rengøringsindeks

Hjemmevask:           Antal vaskecyklusser med bogstav H/vasketemperatur
Industrivask:            Antal vaskecyklusser med bogstav I/vasketemperatur
Kemisk rensning:      Antal rensninger med bogstav C/internationalt symbol for kemisk rensning

Hvis materialerne hverken kan tåle vask eller kemisk rensning, skal rengøringsindekset have formen 0/0. Det endelige indeks, der skal anføres på mærkaten med plejevejledningen, skal have formen:

Indeks for begrænset flammespedning/rengøringsindeks

Eksempel:

2/5H/60 angiver et materiale, der opfylder brændbarhedsindeks 2 ved 5 gange hjemmevask ved 60 ºC

PLEJEVEJLEDNING
Følg symbolerne i vaskeinstruktionerne på tøjet. Brug kun syntetiske vaskemidler, ikke vaskemidler, der indeholder sæbe. Sørg for at holde tøjet rent for at opnå den maksimale beskyttende effekt.