EN ISO 20471 - HIGH VIS BEKLÆDNING

Denne internationale standard specificerer kravene for reflekstøj, som visuelt kan gøre opmærksom på bærerens tilstedeværelse. Valg og brug af reflekstøj bør baseres på en bedømmelse af risici under forholdene, i hvilke bæreren af reflekstøjet skal arbejde.

A = Class according to visible materials minimum area (maximum 3)
B = The reflective material's reflection ability (maximum 2)

Klasse Baggrundsmateriale [m2] Reflekterende materiale [m2]
1 0,14 0,10
2 0,50 0,13
3 0,80 0,20

X – Tallet ved siden af symbolet indikerer beklædnings-klassen i følge tabel 1. (maks. klasse 3).

BRUGERVEJLEDNING
Dette er et stykke beskyttelsesreflekstøj og må ikke dækkes af andet tøj eller udstyr. Brugen af reflekstøj garanterer ikke, at bæreren vil være synlig under alle omstændigheder og forhold. Ydelsesklassen kan bestemmes ved at bruge en enkelt beklædningsgenstand eller tøjsæt. Et tøjsæt kan klassificeres med en højere beskyttelsesklasse en enkelt, separat beklædningsgenstand. Den mulige højere klasse anføres i tøjets mærkning. Se venligst CE-mærket indeni beklædningsgenstan-den for dens beskyttelsesklasse. Kontakt producenten for yderligere information og forespørgsler vedrørende beskyttelsesklasser.

Hvis maksimumantallet af vaske er angivet på mærket, er dette ikke den eneste faktor relateret til beklædningsgenstandens levetid. Levetiden vil også afhænge af brug, behandling, opbevaring osv. Hvis maksimuman-tallet af vaske ikke er angivet, er materialet blevet testet efter 5 vaske. Beskyttelsesbeklædning skal opbevares et tørt og godt ventileret sted. Hvis beskyttelsesbeklædningen er beskidt, mindskes dens brugbarhed. Beklædningsgenstanden må kun udbedres med materialer og tråde, der imødekommer kravene for beklædningsgenstandens standarder. Bemærk at beklædningsgenstandens klasse afhænger af det synlige områdes materiale, hvilket er grunden til, at markering på beklædnings-genstandens overflade er forbudt. Beklædningsgenstanden bør be-handles i overensstemmelse med instruktionerne indeni. Det maksimale antal vasketøj ved siden af piktogrammet med høj sigtbarhed henviser kun til egenskaber med høj sigtbarhed.