EN ISO 11611 - Beskyttelses tøj mod små stænk af metal, og kortvarig kontakt med flammer

Tøjet skal anvendes sammen med andet tøj, som giver beskyttelse i henhold til EN ISO 11611. Legemsdele, som ikke dækkes af disse, skal beskyttes på anden vis. Tøjet skal lukkes ved brug. Kompletterende beskyttelse for dele af kroppen kan være nødvendig, f.eks. ved svejsning over hovedhøjde. Flammebeskyttelseseffekten forringes, hvis tøjet er tilsmudset med let antændelige stoffer, og hvis der er et forhøjet iltindhold i luften. Den elektrisk isolerende effekt i beskyttelsestøjet forringes af væde, snavs og sved. Forklædet bør dække forsiden af kroppen mindst fra sidesøm til sidesøm. Ved anvendelse af kompletterende beskyttelsestøj for dele af kroppen skal basistøjet som minimum opfylde klasse 1.

Advarsel: Af driftsmæssige årsager er det ikke muligt at beskytte alle spændingsførende dele i buesvejseudstyr mod direkte kontakt.

Advarsel: Beskyttelsestøjet er kun beregnet til at beskytte mod kortvarig utilsigtet kontakt med de spændingsførende dele af buesvejseudstyrets strømkreds. Supplerende lag af elektrisk isolerende tøj kræves ved forhøjet risiko for elektrisk stød. En kombination af tøj får den beskyttelsesklasse, som svarer til klassen for det tøj, der har den laveste beskyttelsesklasse.

Advarsel: Forsigtighed bør iagttages ved svejsning under trange pladsforhold.

Tøjet testes blandt andet mod begrænset flammespredning, varmeoverførsel samt påvirkning af stænk af smeltet metal.

Klasse 1 beskytter ved mindre risikofyldte svejsemetoder og situationer, som forårsager mindre stænk og strålevarme.

Klasse 2 beskytter ved mere risikofyldte svejsemetoder og situationer, som forårsager mere stænk og strålevarme.

A i mærkningen angiver, at tøjet opfylder kravene for begrænset flammespredning. A1 overfladeantændelsesmetoden, A2 kantantændelsesmetoden, A1 + A2 begge metoder.)