ISO 11612 - Beskyttelses tøj mod kortvarig kontakt med varme og flammer

Tøjet skal anvendes sammen med andet tøj, som giver beskyttelse i henhold til EN ISO 11612. Legemsdele, som ikke dækkes af disse, skal beskyttes på anden vis. Tøjet skal lukkes ved brug. Ved stænk af kemikalie eller brandfarlig væske på tøjet bør brugeren snarest gå afsides, forsigtig afføre sig tøjet og sørge for, at kemikaliet eller væsken ikke kommer i kontakt med huden nogen steder. Tøjet skal derefter vaskes eller kasseres.

Ved stænk af smeltet metal skal brugeren snarest forlade arbejdsstedet og tage tøjet af. Ved stænk af smeltet metal er det muligt, at tøjet – hvis det bæres direkte mod huden – ikke udelukker risiko for forbrændinger. En kombination af tøj får den beskyttelsesklasse, som svarer til klassen for det tøj, der har den laveste beskyttelsesklasse.

Tøjet testes blandt andet for varmefasthed, begrænset flammespredning og varmeoverførsel. 

A angiver, at tøjet opfylder kravene for begrænset flammespredning.

A1 overfladeantændelsesmetoden, A2 kantantændelsesmetoden.

B angiver, at tøjet beskytter mod varmeoverførsel. Højeste niveau er 3.

C angiver, at materialet beskytter mod varmestråling, 20 kW/m2. Højeste niveau er 4.

D angiver, at materialet beskytter mod stænk af smeltet aluminium. Højeste niveau er 3.

E angiver, at materialet beskytter mod stænk af smeltet jern. Højeste niveau er 3.