EN 13034 - BESKYTTELSES BEKLÆDNING MOD FLYDENDE KEMIKALIER

BRUGERVEJLEDNING
Brug tøjet sammen med andet tøj, hvis beskyttelse i henhold til EN 13034 er opfyldt. Kemikaliebeskyttelsesdragt (type 6) skal dække og beskytte mindst krop og lemmer, f.eks. heldragter eller todelte sæt, med eller uden hætte, støvlesokker eller støvlegamacher. Kemkaliebeskyttelsesdragt (type 6) udgør det laveste niveau for kemisk beskyttelse og er beregnet til brug ved tilstrækkelig lav risikovurdering, og hvis en komplet væskebeskyttelsesbarriere ikke er nødvendig, dvs. når brugere er i stand til at handle i god tid, når deres tøj er blevet konta-mineret. En lav risikovurdering kunne f.eks. være en potentiel eksponering for små mængder spray eller tilfældige sprøjt i små mængder.

Bemærk, at længerevarende brug af kemikaliebeskyttelses-dragter muligvis kan medføre varmepåvirkning!

Alle materialer til kemikaliebeskyttelsestøj testes og klas-sificeres i overensstemmelse med tabel 1. Konstruktionen af syningerne skal forhindre gennemtrængning af væske gennem syningernes huller eller gennem andre komponenter i syningen og ikke genere væsken i at løbe af.

Tabel 1: Ydelseskrav (EN 14325:2004)

Test Testmetode Ydelseskrav
Slitagemodstand EN 530-2 Class 1: > 10 cycles
Trapezformet slitage-modstand ISO 9073-4 Class 1: > 10 N
Strækstyrke ISO 13934-1 Class 1: > 30 N
Gennemstødnings EN 863 Class 1: > 5 N
Afvisningsevne over for væsker* EN 368 Class 3: > 95%
Modstand over for gennemtrængning af væsker* EN 368 Klasse 3: > 1 %
 

 Se tabel 2: Liste over referencekemikalier til test af gennemtrængning og afvisningsevne.

Tøjets design tillader ikke nogen dele, som kan opsamle flyden-de kemikalier og fastholde dem på stoffets overflade. Beskyt-telsesdragten er også testet for “syv bevægelser”, en praktisk test til at vurdere modstanden mod gennemtrængning af væske i form af lette sprøjt, og om dragten generer under brugen.

Tabel 2: Liste over referencekemikalier til test af gennem-trængning og afvisningsevne

Kemikalie Koncentration, vægt-% Kemikalietemperatur °C (± 2 °C)
Svovlsyre (H2SO4) 30 (vandig) 20
Natriumhydroxyd (NaOH)  20 (vandig) 20
o-xylen Ufortyndet 20
Butan-1-ol Ufortyndet 20

 

PLEJEVEJLEDNING
Følg symbolerne i vaskeinstruktionerne på tøjet. Brug kun syntetiske vaskemidler, ikke vaskemidler, der indeholder sæbe. Sørg for at holde tøjet rent for at opnå den maksimale beskyt-tende effekt. Efter rengøring skal tøjet efterses og kontrolleres for at se, om Teflon-finishen skal genaktiveres. Tøjet må kun repareres med stof, som opfylder tøjets standard.