EN 342 - beskyttelse mod kulde

Tøj, som er certificeret i henhold til EN 342, beskytter brugeren mod kulde. Kolde miljøer er karakteriseret af en kombination af fugtighed og vind ved en lufttemperatur på under –5 °C. Før brug er det vigtigt, at tøjet lukkes ordentligt, og at håndlinninger og talje spændes med henblik på en tætsiddende pasform. Tøjet beskytter mod koldt vejr, men bemærk, at det ikke omfatter en garanteret beskyttelse under alle omstændigheder og forhold. Vær opmærksom på, at beskyttelsen forringes, hvis tøjet eller brugeren bliver våd. Opbevar tøj på et tørt sted med god udluftning for at sikre en god beskyttelse. Tøjet skal plejes i overensstemmelse med instruktionerne inde i tøjet. Se CE-mærket inde i tøjet for at få oplysninger om dets beskyttelsesklasse i henhold til EN 342-standarden. Bemærk, at rensning kan forringe varmeisoleringen. For at forbedre beskyttelsen og forebygge lokal afkøling er det vigtigt at anvende korrekt beskyttelse til hoved, hænder og fødder (beskyttelse af disse legemsdele er ikke omfattet af EN 342.) Vær opmærksom med hensyn til at bruge det certificerede tøj ud over den begrænsede brugstid (ydelsesniveau), der fremgår af tabellerne nedenfor.

Tøj, der er certificeret i henhold til EN 342, er testet sammen med standardundertøj B (to lag).

Y(B)/Y(C)/Y(R) = Icler i m2. K/W af den samlede kombination eller af det enkelte stykke tøj.

Y(B)/Y(C)/Y(R) = Icle i m2. K/W af den samlede kombination eller af det enkelte stykke tøj.

Y = Luftgennemtrængelighed, AP, klasse 1-3, hvor 3 er bedst.

= Modstand over for vandpenetration klasse (1-2, hvor 2 er bedst); valgfri


Varmeisolering, Icle og Icler

Icle, effektiv varmeisolering, definerer varmeisoleringen fra huden til den ydre beklædningsoverflade målt med en stationær model.

Icle, endelig effektiv varmeisolering, definerer varmeisoleringen fra huden til den ydre beklædningsoverflade målt eller beregnet med en model i bevægelse.

Varmeisolering for en beklædningsløsning eller tøj klassificeres på basis af målte isoleringsværdier. Resultatet viser, hvordan en tøjkombination beskytter mod nedkøling.

Ydelsesniveau, stående bruger

Minimumtemperatur, hvor kroppen kan bevare neutrale varmeforhold på ubestemt tid (8 timer).

Den laveste temperatur, hvor en acceptabel grad af kropsafkøling opretholdes i 1 time.

Isolering, Icle [m2. K/W] Stående bruger, 75 W/m(8h) Stående bruger, 75 W/m(1h)
0,310 11° -2°
0,390 -10°
0,470 -17°
0,540 -3° -25°
0,620 -7° -32°

Bemærk, at relativ fugtighed og vindhastighed påvirker ydelsesniveauet.

Ydelsesniveau, bruger i bevægelse

Minimumtemperatur, hvor kroppen kan bevare neutrale varmeforhold på ubestemt tid (8 timer), under let og medium aktivitet.

Den laveste temperatur, hvor en acceptabel grad af kropsafkøling opretholdes i 1 time, under let og medium aktivitet.

Isolering, Icle [m2. K/W] Bruger i bevægelse
Let,
115 W/m2
Bruger i bevægelse
Let,
115 W/m2
Bruger i bevægelse
Medium,
170

W/m2
Bruger i bevægelse
Medium,
170
W/m2
  8 timer 1 time 8 timer 1 time
0,310 -1 -15 -19 -32
0,390 -8 -25 -28 -45
0,470 -15 -35 -38 -58
0,540 -22 -44 -49 -70
0,620 -29 -54 -60 -83

Bemærk, at ydelsesniveauet kun gælder, hvis isoleringen er fordelt jævnt, hvis hænder, fødder og hoved er beskyttet tilstrækkeligt, og hvis lufthastigheden ligger mellem 0,3 m/s og 0,5 m/s. 

Luftgennemtrængelighed, AP

AP måler, hvor let luft kan passere gennem materialet.

AP, mm/s Klasse
100 ˃ AP 1
5 < AP ≤ 100 2
AP ≤ 5 3

 

Modstand mod vandpenetration, WP (valgfri)

WP måler, hvor stor modstanden mod passage af vand gennem materialet udefra er. Materiale og sømme testes for vandpenetration.

WP, Pa Klasse
8000 ≤ WP ≤ 13000 1
WP ˃ 13000 2


Vanddampmodstand, Ret

Vanddampmodstanden måler stoffets uvilje til at lade vanddamp passere igennem.  Vanddampmodstand måles på kombinationen af alle tøjlag, med undtagelse af undertøj. For at opfylde kravene i EN 342 skal Ret-værdien ligge under 55 m2Pa/W.